Kiến thức cơ bản về tiền là tựa tiếng Việt mình tự dịch cho cuốn sách tiếng Nhật mới đọc gần đây 「いま君に伝えたいお金の話」 của tác giả người Nhật Murakami Yoshiaki. Cuốn sách này mới được xuất bản hơn nửa năm trước (tháng 9 năm 2018), chưa có bản dịch tiếng Việt. Về tác giả Murakami Yoshiaki (村上世彰) là một nhà đầu tư có tiếng ở Nhật. Thông tin về ông có thể dễ dàng xem trên Wiki.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo