Với bất kỳ chuyến du lịch nước ngoài nào, sau khi book vé máy bay, khách sạn, lên lịch trình, chuẩn bị visa, thì việc tiếp theo mình làm là tìm hiểu cách thức sử dụng điện thoại và kết nối 3G ở nước đó.
Với một chuyến du lịch dài ngày qua nhiều nước như một chuyến du lịch châu Âu thì điều này lại càng quan trọng.

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo