ePub, viết tắt của Electronic Publication, là một định dạng sách điện tử được thiết kế nhằm tối ưu hóa văn bản hiển thị trên nhiều loại thiết bị kích cỡ khác nhau. Trên PC hay Android, bằng việc cài thêm phần mềm ePub Reader, ta có thể đọc file ePub dễ dàng. Với iOS còn dễ hơn vì app đọc ebook mặc định của Apple là iBooks hỗ trợ ePub.

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo