Từ tốt đến vĩ đại, sách dịch từ bản gốc tiếng Anh Good to great của tác giả Jim Collins. Cuốn sách chỉ ra sự khác nhau giữa công ty tốt và công ty vĩ đại, từ đó giúp người đọc tìm ra cách để đưa một công ty từ mức tốt trở thành vĩ đại. Sách phù hợp cho những doanh nhân, chủ công ty, những người muốn đưa công ty mình đi lên, tạo bước nhảy vọt lâu dài, bền vững.

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo