Method Swizzling là một thủ thuật siêu mạnh nhưng ít được biết tới và sử dụng (kiểu như phép thuật Hắc Ám trong Harry Potter) được cung cấp bởi Objective-C Runtime. Vì thế đương nhiên thủ thuật này có từ thời Objective-C và nay vẫn được sử dụng ngon lành với Swift. Thuật ngữ Method Swizzling mình có nghe danh từ lâu nhưng chưa có dịp động đến, gần đây trong team ở công ty có người nhắc lại nên đã dành chút thời gian tìm hiểu thêm.

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo