GNU Octave là ngôn ngữ lập trình khoa học, được thiết kế cho mục đích chính là thực hiện các tính toán số như thao tác với ma trận, vẽ đồ thị hàm số…. Octave tương thích hầu hết với các cấu trúc lệnh của Mathlab nhưng lại miễn phí nên được khuyên dùng là giải pháp thay thế, sử dụng chủ yếu cho mục đích giáo dục và nghiên cứu.

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo