Trong bài viết này mình sẽ ghi lại các bước trong thủ tục mở tài khoản ngân hàng online ở Nhật, mà cụ thể là ngân hàng Rakuten. Ngân hàng online do tối thiểu chi phí hoạt động (ít trụ sở, thủ tục đều thực hiện online) nên bù lại người dùng sẽ được hưởng nhiều lợi ích khác. Mình chọn sử dụng ngân hàng Rakuten vì Rakuten là công ty lớn uy tín, trước đó cũng đã sử dụng nhiều dịch vụ khác của Rakuten như mua hàng, thẻ tín dụng đều thấy khá ổn.

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo