Định nghĩa Cây quyết định (Decision Tree) là một mô hình thuộc nhóm thuật toán Học có giám sát (Supervised Learning). Tìm hiểu thêm về phân loại các thuật toán Machine Learning tại đây. Cây quyết định là gì? Cây quyết định (gọi tắt là DT) là mô hình đưa ra quyết định dựa trên các câu hỏi. Dưới đây là mô hình DT về một ví dụ kinh điển.

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo