Gần đây do có nhu cầu chuyển tiền từ Nhật Bản về Việt Nam mình có tìm hiểu và được bạn bè giới thiệu dịch vụ chuyển tiền online TransferWise. TransferWise hỗ trợ chuyển tiền từ hầu hết các quốc gia lớn về Việt Nam như Anh, Mỹ, Nhật, Canada, Thuỵ Điển, Hongkong… Tuy nhiên mình đang ở Nhật nên mới thử chuyển tiền từ Nhật, quy đổi từ JPY sang VND.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo