Trước khi du lịch đến nước nào, để luôn biết cách cử xử đúng mực và tránh gặp các rắc rối không đáng có, mình luôn tìm hiểu trước một vài nét văn hoá ứng xử của đất nước đó, và một trong số đó là văn hoá tip.
Một hành trình dài du lịch nhiều nước châu Âu sẽ là một chuyến hành trình đáng nhớ và thú vị, tuy vậy việc tìm hiểu văn hoá típ ở từng nước khiến mình khá đau đầu.

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo