Điểm thú vị duy nhất của mùa đông mà mình thấy ở một đất nước hàn đới (hoặc ôn đới) là ngắm tuyết rơi và đi trượt tuyết.
Đến hẹn lại lên, tuy hơi muộn nhưng năm nay mình cũng cố gắng sắp xếp thời gian làm một chuyến trượt tuyết cuối tuần.

Nhiều bạn lần đầu mới đi hay hỏi mình trước khi đi phải chuẩn bị những gì.
Mình xin tổng hợp kinh nghiệm bản thân cho những ai quan tâm.

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo