Tấn công 51% (51% Attack) là một cuộc tấn công vào hệ thống Blockchain, thực hiện bởi một nhóm các thợ mỏ kiểm soát được nhiều hơn 50% sức mạnh khai thác của mạng lưới.

Kẻ tấn công có thể làm dừng giao dịch giữa một nhóm hoặc toàn bộ user trong mạng lưới (bằng việc làm cho các giao dịch mới không thể được xác nhận).
Nghiêm trọng hơn nếu kẻ tấn công kiểm soát hoàn toàn mạng lưới, chúng có thể đảo ngược giao dịch, đồng nghĩa với việc có thể tiêu hai lần (Double Spend) - một trong những loại gian lận khi sử dụng tiền điện tử.

Tấn công 51% gây nguy hiểm gì?

Bitcoin và hầu hết các Cryptocurrency khác đều dựa trên Blockchain, một cách quản lý sổ cái phi tập trung (tìm hiểu thêm về Blockchain tại đây).
Bất kỳ ai trong mạng lưới đều có thể xem, kiểm tra cuốn sổ cái ghi chép các giao dịch này.
Blockchain, đúng như tên gọi của nó, chứa một chuỗi các block, mỗi block là data chứa thông tin giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Một khi block được niêm phong, trong ngôn ngữ Blockchain là đào, thông tin trong nó sẽ không thể bị thay đổi.

Tuy nhiên, bằng việc kiểm soát hơn 50% sức mạnh khai thác của mạng lưới, nhóm tấn công có thể kiểm soát tiến trình tạo block mới. Chúng ngăn chặn các block được các thợ mỏ khác đào được xác nhận (do các thợ mỏ khác nắm sức mạnh khai thác nhỏ hơn).
Từ đó chúng sẽ độc quyền khai thácchiếm toàn bộ phần thưởng từ việc khai thác.
Ngoài ra chúng còn có thể thực hiện (Double Spend) bằng cách gửi đi giao dịch, sau đó đảo ngược lại nó. Khi đó số tiền gửi đi lại quay về túi.

Mặc dù kẻ tấn công kiểm soát được hệ thống, sẽ rất khó để sửa nội dung các khối cũ trong hệ thống Blockchain (trước thời điểm tấn công). Nếu muốn sửa thông tin các khối cũ, chúng sẽ phải đào lại toàn bộ các khối tiếp theo đó. Dẫn tới việc sửa thông tin ở khối ở vị trí càng xa thời điểm hiện tại thì công việc càng nhiều và càng bất khả thi.

Rất khó để thực hiện tấn công 51%

Tấn công 51% về mặt lý thuyết có thể rất khó để thực hiện.
Vì cần một cá nhân hoặc một nhóm có khả năng kiểm soát hơn một nửa sức mạnh khai thác của mạng lưới. Đó là một thách thức lớn, nhất là với những mạng lưới mà số lượng thợ mỏ lớn như Bitcoin.

Về mặt lý thuyết thì tấn công 51% sẽ không thể tồn tại lâu.
Blockchain của Bitcoin hay các loại cryptocurrency khác phát triển ổn định theo thời gian: khi có thêm thợ mỏ tham gia vào mạng lưới Blockchain, sức mạnh tính toán sẽ được bổ sung và vượt trên cả kẻ tấn công. Sẽ rất tốn kém nếu kẻ tấn công muốn tăng thêm hashrate bổ sung vào sức mạnh của mình.

Dù sao thì tấn công 51% vẫn là một mối đe doạ có khả thi, có thể bất ngờ xảy ra bất cứ lúc nào, chỉ có điều là lợi ích đạt được không lớn hơn chi phí bỏ ra.