Double Spend là hình thức gian lận sử dụng hai giao dịch khác nhau để cùng chi tiêu số dư của một tài khoản. Double Spend thường được nhắc đến khi sử dụng tiền điện tử vì tiền điện tử dễ sao chép làm giả hơn nhiều so với tiền giấy.

Bitcoin là hệ thống có thể chống lại hình thức gian lận chi tiêu Double Spending trên.

Nếu hai giao dịch có khoá riêng tư kèm số dư tài khoản giống nhau hoàn toàn nhưng được gửi vào hai địa chỉ khác nhau trong mạng lưới Bitcoin thì giao dịch nào đến trước sẽ được chấp nhận trước và giao dịch còn lại thì không.

Một lỗ hổng có trong hệ thống Bitcoin có thể dẫn đến Double Spend chính là Tấn công 51%.