NEM (viết tắt của New Economy Movement) là tên một dự án bắt nguồn từ ý tưởng của một người dùng của diễn đàn Bitcointalk có tên UtopianFuture. Ban đầu kế hoạch phát triển NEM là fork từ Nxt, nhưng sau đó cộng đồng quyết định bắt đầu bằng một codebase hoàn toàn mới. NEM Platform được viết bằng Java.

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo