Giờ là tháng 12 còn hơn 1 tuần nữa là hết năm, anh em Salary man ở Nhật chắc ai nấy đều bận bịu hoàn thành nốt công việc, chỉ tiêu của năm cũ, nhậu nhẹt tổng kết (忘年会), và háo hức nhận lương mềm (bonus) cuối năm.

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo