1. Nguyên lý Pareto

Nguyên lý Pareto (hay còn gọi là nguyên lý 80/20) được đặt theo tên của nhà kinh tế người Ý Vilffredo Pareto, người đã quan sát được 80% đất ở Ý là thuộc sở hữu của 20% dân số nước này. Nguyên lý Pareto được suy rộng áp dụng vào mọi sự vật, sự việc trong cuộc sống, phát biểu rằng hầu hết khoảng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra.

Nguyên lý Pareto cũng được phát biểu vào các trường hợp cụ thể như:

  • 80% doanh thu do 20% khách hàng đóng góp.
  • 80% doanh số đến từ 20% sản phẩm bán ra.
  • 80% giá trị doanh nghiệp do 20% nhân viên tạo ra .
  • 80% thời gian người ta chỉ mặc 20% số quần áo họ có.

Tuy nhiên con số 80/20 chỉ mang tính chất tượng trưng, ta chỉ nên hiểu rộng là một phần lớn kết quả là do một phần nhỏ nguyên nhân gây ra.

Ngày này 80% khối tài sản trên thế giới chỉ nằm trong tay 1% dân số.

2. Biểu đồ Pareto

Biểu đồ Pareto biểu diễn các nguyên nhân của một vấn đề được sắp xếp theo mức độ giảm dần.
Căn cứ vào đó, chúng ta tập trung giải quyết các vấn đề, các nguyên nhân ảnh hưởng lớn nhất.

Giả sử, nếu bạn giảm một nửa vấn đề mà gây ra 30% sự việc thì tức là về tổng thể bạn đã cải tiến được 15%. Nếu bạn loại bỏ 100% vấn đề mà chỉ gây ra 3% sự việc thì về tổng thể bạn cũng chỉ cải tiến được 3%. Do đó, Biểu đồ Pareto sẽ giúp bạn cần tập trung vào đâu để tạo ra những thay đổi lớn và đạt được kết quả cuối cùng.

Ví dụ:
Ta có bảng số liệu số lượng lỗi xảy ra cho một phần mềm phân loại theo nguyên nhân như sau:

Nguyên nhân Số lượng lỗi
1 300
2 260
3 100
4 90
5 50
6 19
7 15
8 10

Biểu đồ Pareto có thể được vẽ dễ dàng bằng Excel như hình dưới: bieudo

Từ đó ta thấy tập trung nguồn lực cải tiến nguyên nhân 1,2,3 (chiếm hơn 70% tổng số lỗi).