NEM (viết tắt của New Economy Movement) là tên một dự án bắt nguồn từ ý tưởng của một người dùng của diễn đàn Bitcointalk có tên UtopianFuture. Ban đầu kế hoạch phát triển NEM là fork từ Nxt, nhưng sau đó cộng đồng quyết định bắt đầu bằng một codebase hoàn toàn mới. NEM Platform được viết bằng Java.

Bài toán hai vị tướng (Two Generals Problem) là một bài toán không có lời giải, một trong những vấn đề đau đầu trong ngành khoa học máy tính về đường truyền tin cậy, xử lý lỗi trong một hệ phân tán.
Có nhiều tên gọi tiếng Anh khác nhau của bài toán này như: Two Generals Paradox, Two Armies Problem, hay là Coordinated Attack Problem.

Tấn công 51% (51% Attack) là một cuộc tấn công vào hệ thống Blockchain, thực hiện bởi một nhóm các thợ mỏ kiểm soát được nhiều hơn 50% sức mạnh khai thác của mạng lưới.

Double Spend là hình thức gian lận sử dụng hai giao dịch khác nhau để cùng chi tiêu số dư của một tài khoản. Double Spend thường được nhắc đến khi sử dụng tiền điện tử vì tiền điện tử dễ sao chép làm giả hơn nhiều so với tiền giấy.

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo